…to innowacja pedagogiczna, która napisałam z myślą o młodszych uczniach naszej szkoły. Inspiracją do jej stworzenia stały się moje wieloletnie obserwacje i doświadczenia w pracy z dziećmi oraz chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej. Małe dzieci rozpoczynające naukę w szkole są spragnione poznawania świata, a język programowania- obok języka ojczystego i języka obcego, jest trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by zrozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Język programowania pozwala uczniom rozwijać kreatywne myślenie, sprzyja rozwojowi intelektualnemu i pozwala nadążać za postępem nowoczesnej techniki. Pracując z uczniami na pierwszym etapie kształcenia zauważyłam, że posiadanie i użytkowanie komputera należy dziś do rzeczy codziennych i oczywistych. Dzieci bardzo wcześnie rozpoczynają edukację informatyczną. Najpierw stykają się z nią w domu rodzinnym, a następnie w szkole podstawowej, gdzie uczą się pierwszych umiejętności komputerowych. Niejednokrotnie już wiedza i umiejętności dzieci są imponujące. To dobry moment, aby pokazać im, że komputer nie jest sterowany myszką czy klawiaturą, lecz umysłem. Dostarczyć satysfakcji z samodzielnych odkryć, ukazać nowe horyzonty i ścieżki myślenia. Zachęcić do samodzielnych poszukiwań i pokierować pracą podopiecznych tak, aby każde dziecko podczas zajęć mogło osiągnąć swój drobny sukces. Uczniowie klasy II a już drugi rok cieszą się z zabawy w świecie komputerowym, z samodzielnych poszukiwań i odkryć, a także kształtują umiejętność logicznego myślenia, intuicji oraz wyobraźni. Zajęcia te sprawiają dzieciom wiele radości , osiągane sukcesy wywołują uśmiech na dziecięcych buziach i umacniają wiarę we własne możliwości.

Ewelina Szwec

IMG 0967_m